София е домакин на Парламентарната асамблея на НАТО