Професор: Има остър недостиг на медицински сестри и акушерки