Ахмед Ахмедов намали изоставането на Спартак Варна