ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАСТТА: Кабинетът „Петков” пое управлението