Стефан Данаилов: Ако падна духом, по-добре да си вървя