70% от пълнолетните в ЕС са напълно ваксинирани, най-малко в България-20%, а най-много в Малта - 90%