Синдикати готови за протест, ако се съкращава държавна администрация