Без минимална работна заплата: Какво ще стане, ако отпадне?