Появиха се още сигнали за насилие в училището в Дебелт