Палийски отвърна на удара от страна на Сдружението