Ненчев: Този конфликт може да засегне и други райони на Европа