Каримански: Работи се по пакет от антиинфлационни мерки за подпомагане на най-уязвимите групи