Кристиан Костов за вдъхновението и новата си песен