Николай Николов: Днес разпределяме 230 000 предпазни маски