Стоян Михов, WWF: Безводието застрашава корабоплаването, земеделието и енергетиката