Родители подкрепят предложението за допълнителна матура