Президентът проведе консултация с ГЕРБ за изборите