Депутатите подкрепиха създаването на агенция "Разузнаване"