Какъв подход трябва да възприемат държавите по време на пандемия?