Мизерия или умерен лукс – една почивна станция в Приморско