Е-кономика, 26.07.2022 с доц. Румен Драганов и Екатерина Стамболиева