Българското дете-чудо, което нямаше маратонки, а вече носи големи медали