Николай Киров: Дано завършим сезона по подобаващ начин