Конспиративните теории – лесно обяснение или паралелна реалност?