EП с резолюция в подкрепа на Северна Македония и Албания