Д-р Аспарух Илиев: Мерките трябваше да се вземат преди седмица или две