Частните съдебни изпълнители вече няма да продават евтини ипотекирани