Соня Колтуклиева: за България всъщност е реклама на киноцентър