Производителите на череши няма къде да продават продукцията си