Балъков: Ние се опитахме да играем футбол, те ритаха напред