[1994] Гумени Глави - Ще Му Разбия Главата ( C D R i p )