Сигнал за проблеми със софтуера при отстъпката за горива