ДА ЗАПЛЮЕШ СЪУЧЕНИК: Защо учителка накара цял клас третокласници да направи това?