Повече от 7 часа продължи Пленумът на Националния съвет на БСП