Наредбата за ограничаване на стари автомобили ще се върне в комисиите на ОбС София след ваканцията