Служители на Националната библиотека се оплакват от лоши условия на труд