Как един деветокласник "накара" компютъра да пише ръкописно?