Как един деветокласник \"накара\" компютъра да пише ръкописно?