Родители на дете със специални нужди твърдят, че детето им е обиждано