Икономическата криза и ролята на държавата. Имат ли ефект програмите за подпомагане?