Специалист: Най-големият проблем на демографията ни е 1-вото място по обща смъртност