Ще ни задължат ли да плащаме още 12 лева за здравна застраховка?