\"Джи Пи Груп\": Сатанизират ни, винаги сме спазвали законите