"Джи Пи Груп": Сатанизират ни, винаги сме спазвали законите