Проф. Шотеков: Загубата на обоняние и вкус отшумява след около 10 дни