МОСВ: Няма замърсяване в българския участък на Дунав след нефтения разлив