Жената, замерила с яйце зам.-министър: Направих го от отчаяние