Социалното министерство предлага намаляване на необходимия стаж за платен отпуск