Наука и цифровизация - основни цели на Мария Габриел