Андреева: Ротационно споразумение е възможната формула за съставяне на правителство