ФАМИЛИЯ ГЕРДЖИКОВИ: Дълголетие, чувство за хумор и отговорност